Р. България

МВР

 

Сертификати за проверка на документи с електронен носител

 English

Тази страница съдържа информация за сертификатите използвани за проверка автентичността на документите с електронен носител, издавани от Република България както и данни за органите, издаващи тези сертификати.

 

Сертифициращ Орган - Издател на електронния Подпис на Република България (СОИП)

(Country Signing Certification Authority - CSCA )

 

Административното управление на СОИП се извършва от:

Министерство на вътрешните работи - Дирекция „Български документи за самоличност”;

бул. Мария Луиза № 48;

1202, София;

България;

 

електронен адрес:  [email protected] 

Политика на CSCA (pdf)

 

Сертификати на публичните ключове на СОИП 

СОИП сертифицира Подписващите органи - (Document Signer - DS), които от своя страна подписват ОЗД (Обект за защита на документа/ Security Object - SOd), съхраняван в електронния носител на документа. Актуалният сертификат на Подписващия орган, съдържащ неговия публичен ключ също се съдържа в SOd.

 

В МВР на Република България са създадени два Подписващи органа, всеки от които е определен за различен тип документ с електронен носител:

  • DS-P е органът, който подписва данните в паспортите с електронен носител;

  • DS-R е органът, който подписва данни в електронния носител на разрешения за пребиваване издавани на чужденци.

 

Сертификати на публичния ключ:

Текущият публичен ключ е наличен като самоподписан сертификат и като линк-сертификат, който може да бъде проверен с предишния публичен ключ.

Сертификати на текущи публични ключове :Самоподписан сертификат 03/2019

BG CSCA 20.03.2019

SHA-1 контролна сума:
‎17 25 b8 89 25 73 7c 9f 9f 19 69 ec ee ec 52 97 95 c9 ff 16Линк-сертификат на публичния ключ:


BG CSCA LINK 20.03.2019

SHA-1 контролна сума: ‎b3 4c 5e a4 bc bc 39 ef dc f5 ce 48 26 75 0f 18 60 e1 6a 28

Сертификати на предишни публични ключове:

Сертификат 03/2010

BG CSCA 05.03.2010

SHA-1 контролна сума:
94 a4 eb 79 a1 73 f5 b9 c9 f8 15 69 eb ff af 82 7b c2 67 78

Сертификат 04/2014 

BG CSCA 16.04.2014

SHA-1 контролна сума:
95 c2 5e b9 de 05 e2 d1 f0 fa 8a 3f 0d 82 3e 8e 63 4d f7 cf

Линк-сертификат на публичния ключ:

BG CSCA LINK 16.04.2014

SHA-1 контролна сума:
9f bd aa 53 8a de 72 26 2c a6 f1 ec eb 43 d7 ab af d6 51 b1

 

Списък на анулираните сертификати:

 

BG CSCA CRL 04.03.2021

Комуникация със СОИП 

Информация необходима за проверка на автентичността на сертификати се предоставя и в друга електронна или писмена форма, при поискване чрез  [email protected]; [email protected]