Р. България

МВР

 

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водените на отчет превозни средства (ПС)

 

- Общия брой на първоначално регистрираните през 2014 г. в страната превозни средства е 267 969 бр.

 

- Общия брой на водените на отчет превозни средства към 31.12.2014 г. в страната е 3 826 962 бр.