Р. България

МВР

 

Проекти на заповеди

  • Проект на Заповед относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

    Дата на публикуване: 02.01.2020 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане: 03.02.2020 г.