Р. България

МВР

 

XIII Заседание на Управителната група на Приоритетна област 11 „Сигурност“ на Дунавската стратегия, 13 – 14 декември 2017 г., Щутгарт, Германия

26 яну 2018

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион

Проявата се организира от Координационното бюро, а се домакинства от Министерството на вътрешните работи, дигитализацията и миграцията на провинция Баден-Вюртемберг на Германия. Традиционно участваха представители на почти всички държави-членки на Стратегията, както и представителите на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), които подкрепят и участват в дейността на Управителната група от самото начало на нейното създаване през 2011 г. Основната цел на заседанието беше да се направи преглед на инициативите, проектите и събитията, осъществeни в периода след последната среща на групата през м. април 2017 г. във Виена и да се очертаят следващи действия.

Представени бяха следните теми:

  • Преглед на резултатите от първата покана за набиране на проектни предложения по инструмента Seed Money Facility
  • Представяне на проектна идея на Министерството на вътрешните работи на провинция Баден-Вюртемберг в областта на борбата с организирани престъпни мотоциклетни групи (ОПМГ)
  • Основни теми, идеи и заключения от проведения 6ти годишен форум на Дунавската стратегия и очертаване на основните теми на 7мия форум, който ще се организира от България
  • Актуална информация за сътрудничеството при разработването на мерки за улесняване на корабоплаването по р. Дунав между Приоритетна област 11 „Сигурност“ и Приоритетна област 1а - „Подобряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища“
  • резултатите от проведените между 23 и 25 май 2017 г. съвместни дни в рамките на продължението на проекта „Създаване на структура на Дунавски форум за сътрудничество“ (DARIF) и др.

                   Бе взето решение да се продължи добрата практика за представяне на проектни идеи по време на следващите заседания на Управителната група, като се откроят предложения, подкрепяни от повече от две държави, по които да бъдат разработени проекти в зависимост от източниците на финансиране.

 26 ноември 2020 | 15:17