Р. България

МВР

 

Среща на координаторите на приоритетни области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, 01.02.2018 г. София

05 фев 2018

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион

Директорът на дирекция „ЕСМС“ и съ-координатор на приоритетна област 11 „Сигурност“ на Дунавската стратегия взе участие в среща на координаторите на приоритетни области, състояла се в Резиденция „Бояна“ на 01.02.2018 г.
Срещата беше първа официална проява под егидата на Българското председателство на Дунавската стратегия, което ще продължи до м. октомври 2018 г. Срещата се председателства от Националния координатор за България за Стратегията, г-жа Деница Николова, заместник-министър на Регионалното развитите и благоустройството. Участваха представители на всички 11 приоритетни области, както и на Европейската комисия, Транс-национална програма „Дунав“ и „Интеракт“.
Програмата включваше представяне на най-значимите събития за 2017 г. за всяка от приоритетните области, както и плановете и предизвикателствата за 2018 г.
От страна на Транс-национална програма „Дунав“ бе направен преглед на приключилата първа покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработване на проекти (Seed Money Facility), стратегията за капитализация, както и предстоящите докладване от страна на координаторите.
Проведена бе и активна дискусия относно необходимостта от промяна на Плана за действие към Стратегията и по-конкретно на дефинираните в него цели и дейности по всяка от областите. На следващ етап този въпрос ще се обсъди на срещата на националните координатори на Стратегията, която ще се проведе на 21.02.2018 г. в София.
Европейската комисия представи актуална информация относно процедурата по избора на нова Дунавска стратегическа точка, поддържането на интернет-страницата на Стратегията, както и изготвянето на предстоящия доклад на ЕК относно изпълнението на макро-регионалните стратегии.
Националният координатор в лицето на МРРБ запозна участниците с основните теми за дискусия и етапа на организация на седмия годишен форум на Стратегията, който ще се състои на 18 и 19 октомври 2018 г. в София.

 26 ноември 2020 | 15:17