Р. България

МВР

 

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

26 яну 2018

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион

На 01 ноември 2017 г. Министерството на вътрешните работи подписа договор с Управляващия орган по Транснационална програма  „ДУНАВ“  за изпълнение на проект DTP-PAC1-PA11-11 „Сигурност“.

Основна цел на договора е да предостави техническата помощ, която се отпуска от Европейската комисия чрез Дунавската транснационална програма за подпомагане на работата на съкоординаторите по Дунавската стратегия. По линия на Приоритетна област 11 от Дунавската стратегия, като съкоординатори кандидатстваха с проектно предложение България (МВР) и Бавария (Министерство на вътрешните работи, строителството и транспорта). С оглед на факта, че Координационното бюро на ПО 11 е в България, нашата страна е водещият партньор по проекта и ще поеме администрирането на дейността, включително финансовото управление на проекта.

Сумата, която всеки от двамата партньори ще получи е по 176 000 евро за тригодишен период. 85 % от сумата – 149 600 евро ще бъдат предоставени от Дунавската транснационална програма. Националното финансиране е в размер на 15 % (т.е. 26 400 евро за целия период). Съфинансирането ще се отпуска не от бюджета на МВР, а ще е същинско национално съфинансиране, отпускано от органа, управляващ програмата на национално ниво – МРРБ (съгласно Решение 658 на МС/18.09.2014).

Средствата са разпределени в три работни проекта: „Управление, публичност и комуникация в рамките на Приоритетната област“, „Развитие на политика в рамките на  Приоритетната област“ и „Сътрудничество и координация в рамките на Приоритетната област“.

Основните заложени дейности в проекта са подкрепа за дейността на координаторите – участие в заседания на координационните групи, годишни форуми и др; провеждане на тематични събития, разработване на политически документи и др.

Началната дата на проекта е 01.01.2017 г., а крайна  - 31.12.2019 г.

Договорът за национално съ-финансиране между МВР и МРРБ бе подписан на 11 януари 2018 г.

 26 ноември 2020 | 15:17