Р. България

МВР

 

Кръгла маса на тема „Изграждане на Координационен център/центрове за гранично-полицейско сътрудничество/ Мрежа от съществуващите центрове“, 17 - 18 април 2012 г., София

01 апр 2013

На 17 - 18 април 2012 година в София се проведе Кръгла маса на тема „Изграждане на Координационен център/центрове за гранично-полицейско сътрудничество/ Мрежа от съществуващите центрове“, в която се включиха представители на Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия.

Срещата премина в дух на позитивизъм и конструктивен диалог, като страните препотвърдиха готовността си за съвместни ангажименти и действия в отговор на съществуващите заплахи в Дунавския регион. В резултат на съвместните целенасочени усилия бе очертана дългосрочна визия за укрепване на сътрудничеството между правоохранителните органи по Дунав чрез контактни центрове за обмен на информация. Сред важните решения на срещата е принципното съгласие на държавите за подкрепа на по-нататъшното доизграждане на центъра в Мохач (Унгария) като структура със стратегическо местоположение на реката. Участниците се съгласиха да работят и за изграждането на мрежа от контактни центрове по течението на река Дунав, работещи на принципа 24/7. Целта е да се подобри информационния обмен и сътрудничеството между компетентните органи, като се съкрати времето за реакция и се повиши  гъвкавостта. Ще се постигне по-добра координация и ще се избегне дублирането на усилия.

 26 ноември 2020 | 15:17