Р. България

МВР

 

Приоритетна област 11

Заедно с Германия България пое координацията по приоритетна област 11 „Сътрудничеството за справяне с проблемите по сигурността и организираната престъпност”. Партньори на МВР са Федералното министерство на вътрешните работи на Федерална република Германия и Държавното министерство на вътрешните работи на провинция Свободна държава Бавария.

Целите по приоритетна област 11 са:

  • постигане до 2015 г. на ефективен обмен на информация между съответните действащи субекти в областта на правоприлагането, като целта е да се подобри сигурността и да се предприемат действия за борба с тежките престъпления и организираната престъпност в 14-те държави от региона;
  • постигане до 2015 г. на ефективно сътрудничество между съответните действащи субекти в областта на правоприлагането;
  • укрепване на върховенството на закона и борба с корупцията.