Р. България

МВР

 

Третата среща на Управителната група на ПО 11 на Дунавската стратегия, 19 юни 2012 г., Мюнхен

01 апр 2013

На 19 юни 2012 година в Мюнхен се проведе Третата среща на Управителната група на ПО 11 на Дунавската стратегия. Основната цел на срещата бе обсъждането и приемането на първия доклад за изпълнението на целите на ПО 11. Членовете на УГ одобриха единодушно доклада. Наред с това бяха представени резултатите от мероприятия в рамките на ПО 11, проведени след второто заседание на УГ през декември 2011.

По време на срещата тримата съкоординатори на ПО 11 подписаха три препоръчителни писма за проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПО 11 -

- Центърът в Мохач (Унгария) ще бъде доразвит и ще поеме ролята на координационен център в рамките на мрежата от контактни точки/ координационни центрове за гранично-полицейско сътрудничество;

- Ще бъде изградена международна свързаност на полицията, митниците  и други компетентни органи на Дунавските държави за обмен на информация посредством Речната информационна система (проект на Австрия);

- Ще бъде извършен стратегически анализ на нуждите и ще се разработят насоки за по-нататъшни действия (под ръководството на Румъния).

 26 юни 2017 | 12:26