Р. България

МВР

 

Прием на граждани и представители на организации от ръководството на МВР

     Приемът на граждани и представители на организации се осъществява от 15:00 часа в  следните дни:

- от министъра на вътрешните работи г-н Бойко Рашков - всеки последен вторник от месеца;

- от заместник-министър на вътрешните работи г-н Емил Ганчев -  всеки първи вторник от месеца;

- от заместник-министър на вътрешните работи г-н Енчо Мирчев - всеки втори вторник от месеца;

- от заместник-министър на вътрешните работи г-н Венцислав Катинов - всеки трети вторник от месеца.

    Записването за прием се извършва не по-късно от седем дни преди деня на приема в приемната на МВР на адрес гр. София, ул. "6-ти септември " №29 или на телефон 029822574 – всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа или на имейл [email protected], като се предоставя информация за целта на приема, телефон и имейл за обратна връзка.

    По заявления, искания, жалби, сигнали и/или предложения, чието решаване е в компетентността на административен орган от структура по чл. 37 от ЗМВР, дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" - МВР съобщава това на гражданите и представителите на организации, след санкция на приемащия.