Р. България

МВР

 

Прием на граждани и представители на организации от ръководството на МВР

 

- министър на вътрешните работи - от 15.00 часа  всеки последен вторник от месеца;

- заместник-министър на вътрешните работи  Михаил Златанов - от 15.00 часа всеки първи вторник от месеца;

- заместник-министър на вътрешните работи Стефан Балабанов - от 15.00 часа всеки втори вторник от месеца;

- заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер - от 15.00 часа всеки трети вторник от месеца.

Записването се извършва не по-късно от една седмица предварително в приемната на МВР, на телефон 029822574 – всеки ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа или на имейл [email protected], като се предоставя информация за целта на приема, телефон и имейл за обратна връзка.

В случай че въпросът е от компетентност на административен орган от структура по чл. 37 от ЗМВР, по преценка на приемащия, гражданинът или представителят на организацията може да бъде насочен към него, което му се съобщава.