Р. България

МВР

 

Историческа справка

Историческа справка за създаването и развитието на министерството на вътрешните работи на Република България

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция /16.04.1879 г./

С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.

Министри на вътрешните работи от основаването на Министерството /1879 г./

 • Тодор Бурмов 05.07.1879 — 24.11.1879
 • Димитър Греков 24.11.1879 — 29.11.1879
 • Владимир Рогге 29.11.1879 — 19.01.1880
 • Тодор Икономов 19.01.1880 — 24.03.1880
 • Георги Тишев 24.03.1880 — 28.11.1880
 • Драган Цанков 28.11.1880 — 17.12.1880; 07.09.1883 — 29.06.1884; 09.08.1886 — 12.08.1886
 • Петко Славейков 17.12.1880 — 27.04.1881; 29.06.1884 — 31.01.1885
 • Казимир Ернрот 27.04.1881 — 01.07.1881
 • Арнолд Ремлинген 01.07.1881 — 31.12.1881
 • Григор Начович 31.12.1881 — 23.06.1882
 • Леонид Соболев 23.06.1882 — 04.04.1883
 • Нестор Марков 04.04.1883 — 07.09.1883
 • Никола Сукнаров 31.01.1885 — 21.03.1885
 • Петко Каравелов 21.03.1885 — 09.08.1886
 • Васил Радославов 12.08.1886 — 28.06.1887; 18.01.1899 — 27.11.1900; 04.07.1913 — 21.09.1915; 07.09.1916 — 21.06.1918
 • Георги Странски 28.06.1887 — 30.08.1887
 • Стефан Стамболов 30.08.1887 — 19.05.1894
 • Константин Стоилов 19.05.1894 — 01.11.1896
 • Найден Бенев 01.11.1896 — 18.01.1899
 • Рачо Петров 27.11.1900 — 19.02.1901
 • Михаил Сарафов 19.02.1901 — 09.03.1902
 • Александър Люцканов 09.03.1902 — 05.05.1903; 16.03.1911 — 01.06.1913
 • Димитър Петков 05.05.1903 — 26.02.1907
 • Никола Генадиев 27.02.1907 — 03.03.1907
 • Петър Гудев 03.03.1907 — 16.01.1908
 • Михаил Такев 16.01.1908 — 05.09.1910; 21.06.1918 — 28.11.1918
 • Никола Мушанов 05.09.1910 — 16.03.1911; 28.11.1918 — 07.05.1919; 29.06.1931 — 12.10.1931
 • Михаил Маджаров 01.06.1913 — 04.07.1913
 • Христо Попов 21.09.1915 — 07.09.1916
 • Кръстю Пастухов 07.05.1919 — 06.10.1919
 • Александър Димитров 06.10.1919 — 24.06.1921
 • Константин Томов 24.06.1921 — 09.11.1921
 • Александър Радолов 09.11.1921 — 05.01.1922
 • Райко Даскалов 05.01.1922— 09.02.1923
 • Александър Оббов 09.02.1923 — 12.03.1923
 • Христо Стоянов 12.03.1923 — 09.06.1923
 • Иван Русев 09.06.1923 — 04.01.1926
 • Андрей Ляпчев 04.01.1926 — 29.06.1931
 • Александър Гиргинов 12.10.1931 — 19.05.1934
 • Петър Мидилев 19.05.1934 — 22.01.1935
 • Крум Колев 22.01.1935 — 21.04.1935
 • Рашко Атанасов 21.04.1935 — 23.11.1935
 • Георги Сапов 23.11.1935 — 04.07.1936
 • Иван Красновски 04.07.1936 — 24.01.1938
 • Николай Николаев 24.01.1938 — 14.11.1938
 • Никола Недев 14.11.1938 — 15.02.1940
 • Петър Габровски 15.02.1940 — 14.09.1943
 • Дочо Христов 14.09.1943 — 01.06.1944
 • Александър Станишев 01.06.1944 — 02.09.1944
 • Вергил Димов 02.09.1944 — 09.09.1944
 • Антон Югов 09.09.1944 — 06.08.1949
 • Руси Христозов 06.08.1949 — 06.01.1954
 • Георги Цанков 06.01.1954 — 17.03.1962
 • Дико Диков 17.03.1962 — 27.12.1968
 • Ангел Солаков 27.12.1968 — 09.07.1971
 • Ангел Цанев 09.07.1971 — 07.04.1973
 • Димитър Стоянов 07.04.1973 — 15.12.1988
 • Георги Танев 15.12.1988 — 27.12.1989
 • Атанас Семерджиев 27.12.1989 — 22.09.1990
 • Пенчо Пенев 22.09.1990 — 20.12.1990
 • Христо Данов 20.12.1990 — 08.11.1991
 • Йордан Соколов 08.11.1991 — 30.12.1992
 • Виктор Михайлов 30.12.1992 — 16.10.1994
 • Чавдар Червенков 17.10.1994 — 26.01.1995
 • Любомир Начев 26.01.1995 — 10.05.1996
 • Николай Добрев 10.05.1996 — 12.02.1997
 • Богомил Бонев 12.02.1997 — м.12.1999
 • Емануил Йорданов м.12.1999 — 24.07.2001
 • Георги Петканов 24.07.2001 - 17.08.2005
 • Румен Петков 17.08.2005 - 24.04.2008
 • Михаил Миков 24.04.2008 - 27.07.2009
 • Цветан Цветанов 27.07.2009 - 13.03.2013
 • Петя Първанова 13.03.2013 - 29.05.2013
 • Цветлин Йовчев 29.05.2013 - 06.08.2014
 • Йордан Бакалов 06.08.2014 - 07.11.2014
 • Веселин Вучков 07.11.2014 - 11.03.2015
 • Румяна Бъчварова 11.03.2015 - 27.01.2017
 • Пламен Узунов 27.01.2017 - 04.05.2017
 • Валентин Радев 04.05.2017 - 20.09.2018
 • Младен Маринов 20.09.2018 - 24.07.2020
 • Христо Терзийски 24.07.2020 - 12.05.2021
 • Бойко Рашков 12.05.2021 

 

1.Тодор Брумов

 

 

Тодор Бурмов /05.07.1879 — 24.11.1879/

2.ДраганЦанков.

 


Драган Цанков /28.11.1880 — 17.12.1880/

3.ПеткоЦлавейков

 

 

Петко Славейков /17.12.1880 — 27.04.1881/

4.ПеткоКаравелов

 

 

Петко Каравелов /21.03.1885 — 09.08.1886/

5.ВасилРадославов

 

 

Васил Радославов /12.08.1886 — 28.06.1887/

6.СтефанСтамболов

 

 

Стефан Стамболов /30.08.1887 — 19.05.1894/

7.КонстантинСтоилов

 

 

Константин Стоилов /19.05.1894 — 01.11.1896/

8.АндрейЛяпчев

 

 

Андрей Ляпчев /04.01.1926 — 29.06.1931/

9.АлександърСтанишев

 

 

Александър Станишев /01.06.1944 — 02.09.1944/

10.АнтонЮгов

 

 

Антон Югов /09.09.1944 — 06.08.1949/