Р. България

МВР

 

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - декларации

Декларациите на служителите по азбучен ред:

(документите са в PDF формат )

 

Декларации от А-Я