Р. България

МВР

 

Дирекция „Специализирани полицейски сили”

  • Списък на служителите, подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ 

  • Декларации

     

     

     

  •