Р. България

МВР

 

Главен секретар 

GL_SEC_MVRГлавен комисар ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ИВАНОВ

 

Роден на 25.02.1977г. в гр. Луковит, област Ловеч.

 

Образование:

2001г. – бакалавър от Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност,  специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“;

2010 г.  – магистърска степен, специалност „Право“ - ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Преминал курсове за повишаване на квалификацията в АМВР, както и курсове в Холандия и Германия. Завършил специализиран курс в Международната правоприлагаща академия ILEA през 2015г., в Будапеща – Унгария и в Розуел -САЩ през 2017г.

Трудов стаж:

От 1999г. заема изпълнителски и ръководни длъжности в структурата на МВР, сред които  полицейски командир и началник група в СДВР,  заместник – директор на РДГП - Аерогари, директор на РДГП- Драгоман,

 

От май 2017 г . директор на Столична дирекция на вътрешните работи;

 

С указ от 18 декември 2018 г. на президента на Република България е назначен за главен секретар на МВР.