Р. България

МВР

 

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в МВР

Заповед 8121з-475/14.04.2021 г. относно: изменение и допълнение на Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед № 8121з-973/12.08.2015 г., изм. със заповеди № 8121з-1117/07.10.2016 г., № 8121з-1555/14.12.2016 г., №8121з-1442/30.11.2017 г.
и  №8121з-1340/08.12.2020 г.

ЗАПОВЕД 8121з-973/12.08.2015 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи

Заповед 8121з-1340/08.12.2020 г. относно: изменение и допълнение на Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед № 8121з-973/12.08.2015 г., изм. със заповеди № 8121з-1117/07.10.2016 г., № 8121з-1555/14.12.2016 г. и №8121з-1442/30.11.2017 г.

Заповед 8121з-1442/30.11.2017 г. относно: изменение и допълнение на Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед № 8121з-973/12.08.2015 г., изм. със заповеди № 8121з-1117/07.10.2016 г. и № 8121з-1555/14.12.2016 г.

Заповед 8121з-1117/07.10.2016 г. относно: изменение и допълнение на Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед № 8121з-973/12.08.2015г.

Заповед 8121з-1555/14.12.2016г. относно: изменение и допълнение на Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед № 8121з-973/12.08.2015г., изм. и допълнена със заповед 8121з-1117/07.10.2016 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2021 г.- 30.09.2021 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2021г.- 31.03.2021 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2020г.- 31.12.2020 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2020г.- 30.09.2020 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2020г.- 30.06.2020 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2020г.- 31.03.2020 г..

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019 г..

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2019г.- 30.09.2019 г.  

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2019г. - 31.03.2019 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г. 

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.