Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Цветелина Славчева-Трифонова от гр. Монтана

24 юни 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с полученото в МВР Ваше възражение вх. № 198300-1800/28.03.2019 г., Ви уведомяваме:

По възражението е постановено решение рег. № 812100-5497/05.04.2019 г. от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност..

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 24 юни 2019 | 14:37