Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Стоичко Смиленов Калаузки от гр. Благоевград

13 окт 2020

Във връзка с получените в Министерството на вътрешните работи Ваши искания    вх. № 244000-17842/11.08.2020 г., вх. № 339р-14531/12.08.2020 г. и вх. № 244р-19525/ 14.08.2020 г., Ви уведомяваме следното:

По исканията е изготвено писмо рег. № 812100-13266/08.09.2020 г., подписано от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка), но е върнато на 01.10.2020 г. обратно в МВР от „Български пощи“ ЕАД.

На 09.10.2020 г. писмото Ви е изпратено повторно на адреса в гр. Благоевград.

За повече информация тел. 02/982 25 74 (10.00 - 12.00 часа; 14.00 - 16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:17