Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Радко Любенов Ханджиев от гр. София

02 дек 2019

На основание чл. 18а, ал. 10 във вр. чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 513004-23/15.07.2019 г. по описа на СДВР, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомление  рег. № 812100-12343/12.08.2019 г., подписано от директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите уведомлението чрез приемната на министерството.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:17