Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Илиев Петров от с. Първомайци

18 фев 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 812100-16760/25.09.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомление рег. № 812100-17727/10.10.2018 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма “Стар Пост” ООД.

Можете да получите писмото чрез дирекция „Координация и административно обслужване” – МВР.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 18 февруари 2019 | 16:00