Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Красимир Рангелов Георгиев - гр. София

27 май 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше искане                   
вх. № 489700-1140/22.03.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено писмо рег. № 812100-7140/09.05.2019 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма “Стар Пост” ООД.

Можете да получите писмото чрез дирекция „Координация и административно обслужване” – МВР.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 27 май 2019 | 16:55