Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Красимир Георгиев Георгиев от гр. Пловдив

18 юни 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с получената в МВР Ваша молба вх. № 317000-1992/19.02.2019 г., Ви уведомяваме:

По молбата е изготвено писмо рег. № 812100-4202/15.03.2019 г., подписано от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

За повече информация как да получите писмото - тел. 02/982 37 17.

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 18 юни 2019 | 13:49