Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Камен Сладунов Арсенов

13 авг 2019

Във връзка с Ваша жалба вх. № 198300-2375/22.04.2018 г. по описа на МВР, подадена чрез адвокат Маньо Алексиев – САК, Ви съобщаваме следното:

По жалбата е изготвено писмо рег. № 812100-7377/14.05.2019 г., което е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост” ООД.

Същото може да получите чрез приемната на МВР, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                     СЕКТОР “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 13 август 2019 | 14:53