Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Игор Константинович Борщ от гр. София

05 мар 2019

На основание чл.61, ал.3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваша жалба № 536400-21695/10.12.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По жалбата е постановено решение рег. № 812100-166/04.01.2019 г. от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност..

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 05 март 2019 | 15:12