Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Емануил Иванов Стоянов

12 юни 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление               вх. № УРИ 336000-1753/18.04.2019 г. по описа на ОДМВР - Русе, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомление рег. № 812104-87/18.04.2019 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма “Стар Пост” ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на МВР, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 12 юни 2019 | 15:31