Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Ели Валентинова Павлова

14 авг 2019

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и във връзка с Ваше възражение вх. № 489700-1071/19.03.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По възражението е изготвено писмо рег. № 812100-5575/08.04.2019 г., което е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост” ООД.

Същото може да получите чрез приемната на МВР, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                     СЕКТОР “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 

 15 август 2019 | 13:47