Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Илиев Мишев от гр. Елхово

29 мар 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваша жалба № 489700-728/21.02.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По жалбата е постановено решение рег. № 812100-3775/11.03.2019 г. от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност..

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 29 март 2019 | 13:33