Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до адв. Галентин Грозев - САК

13 апр 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка с Ваше писмо     вх. № 489700-831/24.02.2020 г., депозирано по електронна поща на адрес DKAO-Signali, повторно Ви е изпратен отговор рег. № 812100-3657/06.03.2019 г. – на хартиен носител и на посочения от Вас e-mail.

 

 

 

                                                          “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 

 26 ноември 2020 | 15:17