Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Тодор Любенов Цонев от гр. София

10 сеп 2018

Във връзка с Вашата молба, получена в Министерството на вътрешните работи и заведена с вх. № 489700-2399/24.07.2018 г., Ви уведомяваме:

По молбата е изготвено писмо рег. № 489700-2827/24.08.2018 г. по описа на дирекция „Координация и административно обслужване“.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00 - 12.00 часа; 14.00 - 16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 10 септември 2018 | 15:22