Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Емил Димитров Гичев от гр. София

02 окт 2018

Във връзка с Вашите жалби с идентично съдържание, получени в Министерството на вътрешните работи и заведени с вх. № 489700-1876/18.06.2018 г., вх. № 489700-1997/27.06.2018 г. и вх. № 489700-2060/29.06.2018 г., Ви уведомяваме:

По жалбите е изготвено писмо рег. № 489700-2430/24.07.2018 г., подписано от заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00 - 12.00 часа; 14.00 - 16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:17