Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Венцислав Борисов Александрийски от гр. София

08 авг 2018

Във връзка с Ваша жалба, получена в Министерството на вътрешните работи и заведена с вх. № 489700-1703/05.06.2018 г., Ви уведомяваме:

По жалбата е изготвено писмо рег. № 489700-1889/19.06.2018 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост” ООД.

Можете да получите писмото чрез дирекция „Координация и административно обслужване” – МВР.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 

 26 ноември 2020 | 15:17