Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до адв. Гроздан Грозев от гр. София

31 окт 2018

Във връзка с Вашия сигнал, получен в Министерството на вътрешните работи и регистриран с вх. № 812102-1281/28.05.2018 г., Ви уведомяваме:

По сигнала е изготвено писмо рег. № 489700-3116/14.09.2018 г. по описа на дирекция „Координация и административно обслужване“.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00 - 12.00 часа; 14.00 - 16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:17