Р. България

МВР

 

Документи от служебни фондове на архива на МВР

ФОНД 1 "Секретариат" - МВР; СКИАД (1944-1990 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 2 II-ро Главно управление ДС /ВГУ/ (1944-1992 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

  

ФОНД 3  III-то у-ние - ДС /ВКР/ (1944-1978 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 4  IV-то у-ние - ДС (1948-1973 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 5  V-то у-ние - ДС /УБО/ (1947-1956 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 6  Отдел "Следствен" (1949-1979 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 7 Отдел II - ДС (1950-1977 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 8 Отдел III - ДС (1945-1993 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 9 Отдел IV - ДС (1954-1970 г.)

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 10 У-ние "Кадри" - МВР (1944-1993 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 11 ВСШ - МВР (1947-1983 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 12 ТВО, Въдворени и изселени (1945-1970 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

  

ФОНД 13 III-то у-ние - ДС - Икономическо (1944-1963 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 14 РО-УГВ /Разузнавателен отдел - "Гранични войски"/ (1946-1984 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 15 Спомени за органите на МВР (1969-1987 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 16 Отдел "Свръзки" (1947-1989 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 17 Отдел IV - Радиоразузнаване (1946-1949 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 18  РПА /Разработка на полицейския архив/ (1950-1955 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 19 У-ние "Тил" - МВР (1959-1968 г.)

ДО 1991 Г. ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 20 "Инспекторат" - МВР (1962-1978 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 21 Д"ФРО" /Финансов отдел/ - МВР (1949-1989 г.)

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

ДЕЙСТВАЩ ДПУБ ДИРЕКЦИЯ ("ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА")

 

ФОНД 22 VI-то у-ние - ДС (1970-1985 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 23 ТВО - Колекция /копия/ (1925-1990 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 24  IX Световен младежки фестивал (1968 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 25 "Секретариат" - ДНМ (1944-1998 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 26 У-ние "Криминално" - ДНМ (1944-1989 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 27 (У-ние "Охранително" - ДНМ (1944-1998 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

Инвентарен опис 3 (pdf)

Инвентарен опис 4 (pdf)

Инвентарен опис 5 (pdf)

 

ФОНД 28  У-ние "КАТ" - ДНМ (1947-1998 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

Инвентарен опис 3 (pdf)

 

ФОНД 29 Отдел "Следствен" - ДНМ (1944-1970 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 30 "Оперативен отчет" - ДНМ (1964-1971 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 31  НИКК /И-т по криминилистика и криминология/ (1950-2000 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

Инвентарен опис 3 (pdf)

 

ФОНД 32 Отдел "Транспортна милиция "  - ДНМ (1949-2002 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

Инвентарен опис 3 (pdf)

 

ФОНД 33 ЦУПО; НСПО; (1944-1976 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 34 Световна филателна изложба (1969 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 35 Отдел IX- ДС (1948-1961 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 36 Дом на културата (1948-1961 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 37 Дирекция на администрацията - отделение за общините (1944-1948 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 38 Управление VII - ДС (1972-1981 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 39 Управление "Икономическо" - ДНМ (1945-1979 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 40 Профкомитет при МВР (1952-1993 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 41 Факултет "НМ" - ВСШ (1949-1981 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 42 Факултет "ПО" - ВСШ (1946-1976 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 44 Бюлетини - ДС ; НМ (1945-1989 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 45 СОД - Сигнално-охранителна дейност (1966-1970 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 46 Отдел "Политически"-ДНМ (1948-1961 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 47 Отдел "Физкултура и спорт" (1953-1979 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 49 Отдел "Оперативен"-ДНМ (1968-1972 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 50 Доброволна организация за съдействие на отбраната-ДОСО (1951-1953 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1  (pdf)

 

ФОНД 51 Военен съд - МВР (1952-1983 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 52 Отдел за обслужване на Строителни воиски (1966-1978 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1  (pdf)

 

ФОНД 57 Факултет ДС - ВСШ (1976-1981 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 58 НТУ - Научно-техническо управление (1963-1975 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА

 

ФОНД 59 Комендатура - МВР (1977-2006 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 61 Особена инспекция - МВР (1948-1961 г.) 

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1  (pdf)

 

ФОНД 62 В-к "Народен страж" (1952-1966 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 63 Главно следствено управление - ГСУ (1978-1984 г.)

Инвентарен опис 1 (pdf)

Инвентарен опис 2 (pdf)

 

ФОНД 64 Редакция на вестик "Антени" (1970-1997 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 65 ЦКБД - Централна комисия за безопастност на движението (1974-1993 г.)

ФОНДА Е ЗАКРИТ

Инвентарен опис 1 (pdf)

 

ФОНД 66 Решения "Б" на ПБ на ЦК на БКП /копия (1946-1989 г.) 

ФОНДА Е ЗАКРИТ И ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДАДЕНИ НА КОМИСИЯТА ЗА РДОПБГДСРСБНА