Р. България

МВР

 

Данни за подателя

Адрес за кореспонденция

Желая самоличността ми да бъде запазена в тайна

Данни за служителя, които са ви известни

Стуктура на МВР

 • Име на дирекция
 • АМВР
 • Полиция - криминална, икономическа, охранителна, пътна, гранична
 • Пожарна
 • Не ми е известно
 • ГДНП
 • ГДБОП/ТСБОП гр...
 • ГДГП/РДГП гр...
 • ГДПБЗН/РДПБЗН гр...
 • ОДМВР/РУ/СДВР/РУ гр...
 • Отдел/група/служба/звено
 • Не ми е известно
 • Приблизителна дата
 • Не ми е известно
 • Вид на корупционното деяние
 • Тип извършено престъпление
 • Друго неправомерно деяние
 • (В текст свободен стил напишете подробности по случая, като предоставите данните, с които разполагате, като по възможност, изписаният текст да бъде на кирилица).