Р. България

МВР

 

Документи

 

  • Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед рег. № 8121з-760/23.07.2020 г.