Навигация

Министерство на вътрешните работи

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в МВР

ЗАПОВЕД 8121з-973/12.08.2015 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи  (pdf)

 

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи (pdf)

 

Приложение 1 - Декларация (doc)

 

Приложение 2 - Договор за дарение (doc)


Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г. (pdf)

 

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. (pdf)

 

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2016 г.- 30.09.2016 г. (pdf)

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2016 г.- 30.06.2016 г. (pdf)


Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2016 г.- 31.03.2016 г. (pdf)


Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 20.02.2015 г.- 31.12.2015 г.  (pdf)


Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 20.02.2015 г.- 30.09.2015 г.  (pdf)


Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г.  (pdf)

 

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.  (pdf)

 

Регистър на сключените договори и получените дарения за периода 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г.  (pdf)

 

Регистър на сключените договори и получените дарения  за периода от 01.01.2005 г.- 31.12.2010 г.  (pdf)