Навигация

Министерство на вътрешните работи

За контакт

 

Министерство на вътрешните работи

София, 1000
ул. „6-ти септември” 29

тел.: 02/9825000 - Централа МВР

Предложения и сигнали, разглеждани по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс"

Приемна МВР - София, ул. "6-ти септември" №29,

Работно време: 10 - 12ч. и 14 - 16ч.,  тел.: 02/982 25 74

 

Контакти на главните и специализираните дирекции на МВР и на ОД МВР

Главна дирекция "Национална полиция" - София 1715, бул. "Александър Малинов" №1; e-mail: [email protected];

Главна Дирекция "Гранична полиция" - София 1202 бул. "Мария Луиза" №46; тел.: 00359 2 9831865; факс: 00359 2 9885867 (от 08.30 часа до 17.30 часа); факс: 00359 2 9825390; e-mail: [email protected] 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София 1309 ул."Пиротска" №171А, телефони: 02/9821252; 02/9821243; 02/9823227, е-mail: [email protected]

 

Областни дирекции на МВР:

Столична дирекция на вътрешните работи - София , ул. "Антим I", №5, e-mail: [email protected] , тел.: (02) 987 77 77, факс: (02) 982 01 63/.

СДВР – Отдел "Пътна полиция" - София, ул. "Лъчезар Станчев" №4, тел.: 00359 2 9824901; 00359 2 9824902, http://www.kat.mvr.bg

ОД МВР – Благоевград - ул. "Владо Черноземски" №3, тел.: 073/867-676, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Бургас – ул.”Христо Ботев” №46, тел.: 056/856555, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Варна - ул. “Цар Калоян” №2, тел.: 052-65291, e-mail: [email protected]

ОД МВР Велико Търново - ул. "Бачо Киро" №7, тел.: 062 / 662-662, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Видин – 3700, ул."Цар Симеон Велики" №87, тел. 094/600 014, факс: 094/600 170, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Враца - ул. "Поп Косто Буюклийски" N:10, Враца - ПК 3000, тел.: 092/ 692-323, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Габрово - гр. Габрово, ул. "Орловска" №50, п.к. 5300, автоматична тел. централа , /24 часа/: (066) 800-860, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Добрич -  гр. Добрич, ПК 9300, ул. "Максим Горки" №12, тел.: 058/ 658 058 – централа, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Кърджали - 6600, Кърджали, бул .“България” №39, тел.: 0361/65 701, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Кюстендил – ул. “Цар Освободител” №12, тел.: 078 / 557323, e-mail: [email protected]

ОД МВР – Ловеч - гр. Ловеч 5500, ул. "Стефан Караджа" №2, тел.:/факс: 068/601112, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Монтана - пощ.код 3400, гр.Монтана, бул."Александър Стамболийски"№2, тел.: 096/396 396, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Пазарджик - гр.Пазарджик, п.к. 4400, пл. "Съединение" №3, Централа 034/434 434; факс 034/434 210, Пресцентър 034/434 281, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Перник - 2300, гр. Перник, ул. "Самоков" №1, Телефонна централа: 076/676376, факс: 076/676210, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Плевен - ул. "Сан Стефано" №3, п.код 5800, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Пловдив - ул.”Княз Богориди” №7, тел.: 032/ 61 23, e-mail: [email protected], [email protected]

ОД МВР -  Разград - гр.Разград 7200, ул. "Кирил и Методий" №8, Телефонна централа: 084/62-23-31 e-mail: [email protected]

ОД МВР - Русе - гр.Русе , бул. "Скобелев" №49 п.к. 7000, e-mail: [email protected]. За денонощно информационно обслужване на граждани: тел.: 082/ 882 91

ОД МВР - Силистра - бул. „Македония” №144, тел.: (086) 886-286, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Сливен - Сливен 8800,ул."Ген.Скобелев" №5 тел.:044/644 644 , e-mail: [email protected]

ОД МВР - Смолян – Бул.”България“ №67, тел.: 0301/35353, факс:35233, e-mail: [email protected]

ОД МВР - София - 1574, гр. София, бул. ”Гео Милев” №71, факс: 02/9823333, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Стара Загора - ул. "Граф Игнатиев" №16, тел.: 042/602805, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Търговище – ул. “Спиридон Грамадов” №36, тел.: 0601/63797, e-mail: [email protected]  

ОД МВР - Хасково - Хасково 6300, бул. "България” №111, тел.: 038 / 640 640, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Шумен - гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2, Централа: 054/800676, e-mail: [email protected]

ОД МВР - Ямбол - ул. "Преслав" №40, тел. 046/66-33-30, факс 046/66-20-14, e-mail: [email protected]

 

 

 

Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" – София 1000, ул." Ген. Гурко" №23, Дежурна част: 982 3754, Факс: 987 7967, e-mail: [email protected] , [email protected]

 

Дирекция "Координация и административно обслужване" – София, ул. "6 септември" №29, e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Анализ и политики"  – София, ул. "6 септември" №29, e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Комуникационни и информационни системи" – София, ул. "6 септември" №29, тел. 02/982 20 01, факс: 02/982 70 30 e-mail: [email protected] , http://www.sadcis.mvr.bg 

 

Дирекция "Човешки ресурси" - София 1000, ул. "Шести септември" №29, за контакт при технически проблеми с обявите за конкурси: e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Инспекторат" - за подаване на сигнали за корупция: www.nocorr.mvr.bg , тел.: 02/982 22 22

 

Дирекция "Международни проекти" - София 1000, ул. "Шести септември" №29, факс: 02/ 982 28 18, e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Национална система 112" - 1172 София, ул. „Никола Габровски” №30, тел.: (+359) 2 960 10 331, e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС" /АФКОС/ - : София 1000, пл. "Света Неделя" №6, тел.: (+359) 2 940 14 45, Факс (+359) 2 983 35 21, e-mail: [email protected]

 

Специализиран отряд за борба с тероризма - София 1113, бул. "Цариградско шосе" 64, тел.: 02 9826950, факс.: 02 9885226

 

Дирекция "Миграция" - 1202 София, бул „Княгиня Мария Луиза” №48, тел.: + 35929824808, + 35929827251, + 35929823764,  + 35929822968; факс: +35929823775 e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Специална куриерска служба" – София, ул. "Париж" №11 А, тел.: 02 982 2451, факс: 029835775, e-mail: [email protected]

 

Академия на МВР - София, бул. "Александър Малинов" №1, тел.: 9829206, факс: 974-37-85, e-mail: [email protected]

 

Институт по психология на МВР - 1408 София, ул. "Балша" №10, тел.: +359 2 952 12 13, факс: +359 2 952 13 38, e-mail: [email protected], [email protected]

 

Медицински институт на МВР - София 1606, бул. “Скобелев” №79, тел.: 98 21506, Факс: 954 28 75, e-mail: [email protected]


Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология - София, бул.”Александър Малинов” №1, група Витоша, тел.: 02/9878210, e-mail: [email protected]


Спортна асоциация на МВР - София 1408, ул.”Балша” №18, стадион „Раковски”, тел.: 02/9825806, 852,6231, факс: 02/954 90 83, e-mail: [email protected]