Навигация

За МВР

Униформи и отличителни знаци на МВР

Цветът на униформеното облекло на държавните служители от МВР, съобразно съответната структура, е:

1. тъмносин за:

а) служителите от Главна дирекция “Охранителна полиция” (ГДОП), с изключение на служителите от дирекция “Специализирани полицейски сили (ДСПС);
б) служителите от отдел “Транспортна полиция” (ОТП) на Главна дирекция “Криминална полиция” (ГДКП);
в) служителите от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР (ОДМВР), с изключение на служителите от звената “Миграция”.

2. зелен за:

а) служителите от Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП), с изключение на служителите по т. 3, буква “б”;

3. черен за:

а) служителите от ДСПС на ГДОП;
б) служителите от базите “Гранични полицейски кораби” (БГПК) и всички служители с морско образование в ГДГП - Център и регионалните дирекции “Гранична полиция” (РДГП), сектор „Черноморски гранично-координационен център и оперативно дежурна част” и Мобилната гарнично-полицейска група за бордови контрол на РДГП - Бургас;
в) служителите от група „Реагиране и проникване” към ГДКП;
г) служителите от „Специализирано звено за оперативна защита” (СЗОЗ) на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП);
д) служителите от дирекция “Миграция” и звената “Миграция” при СДВР и ОДМВР;
е) служителите от Специализирана дирекция “Оперативни технически операции” (СДОТО);
ж) служителите от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ);
з) служителите от специализираните тактически звена за бързи действия (СТЗБД);
и) курсантите и служителите от Академията на МВР (АМВР).

4. графитено сив - за служителите от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

5. камуфлиран - за служителите от СОБТ и СТЗБД.