Навигация

За МВР

Структура и численост

Структурна схема на Министерство на вътрешните работи  (pdf)

 

Министър на вътрешните работи

Заместник - министри на вътрешните работи

 

Главен секретар

  • СОБТ 

Главни дирекции на МВР  

Областни дирекции на МВР

Дирекции

 

Академия на МВР  (pdf)

Медицински институт на МВР  (pdf)

 

Научноизследователски и научно-приложни институти

 

Обща щатна численост и незаети бройки в структурите на МВР към 31.12.2016г. (pdf)