Навигация

Ръководство

Заместник-главен секретар

Главен комисар Георги Арабаджиев


Роден на 29.09.1973 г. в Стамболийски.


Образование

Специалност "Право" - Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност "Икономика" – Общоикономически факултет, Университет за национално и световно стопанство

Ползва английски и арабски език


Професионален опит

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 14 май 2015 г. е назначен за заместник-главен секретар на МВР.

Юли 2014 г. - заема длъжността директор на Дирекция "Разследване" в ГДКП;
Юли 2012 г. - назначен за заместник-директор на ГД "Национална полиция";
Март 2010 г. - назначен за заместник-директор на ГД "Криминална полиция";
От 2007г. - началник сектор “Противодействие на корупцията в бюджетните организации” при ОИП-ГДКП;
2002 г. - преназначен на длъжност „разузнавач” в сектор “Финансово-кредитна система” при НИП-ДНСП;
1999 г. - постъпва на работа в Министерството на вътрешните работи на длъжност „разузнавач” в сектор “Икономическа полиция” при 5 РПУ-СДВР.