Навигация

Ръководство

Заместник-главен секретар

Главен комисар Георги Арабаджиев

Роден на 29.09.1973г. в гр. Стамболийски.

Образование:
право - СУ Св. Климент Охридски, Юридически факултет;
икономика – УНСС, Общоикономически факултет.

Професионален опит:
1999г. - постъпва на работа в МВР, на длъжност „разузнавач” в сектор “Икономическа полиция” при 5 РПУ-СДВР;
През 2002г. е преназначен на длъжност „разузнавач” в сектор “Финансово-кредитна система” при НИП-ДНСП;
От 2007г. - началник сектор “Противодействие на корупцията в бюджетните организации” при ОИП-ГДКП;
На 15.03.2010г. е назначен за заместник-директор на ГД "Криминална полиция";
От 02.07.2012г. е назначен за заместник-директор на ГД "Национална полиция";
От 29.07.2014г. заема длъжността директор на Дирекция "Разследване" в ГДКП;
На 14.05.2015г. със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен за заместник-главен секретар на МВР.

Чуждоезикова подготовка:
Ползва – английски и арабски език.