Навигация

Стратегически документи

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА 2012 - 2020 г.

Стратегия за превенция на престъпността 2012 – 2020 г.

План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016-2018 г.

Документът е приет с Решение № 325 на Министерския съвет от 25 април 2012 г.

 

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Интегрирана стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност

Документът е приет с Протокол № 45 на Министерския съвет от 18 ноември 2009 г.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА 2015 - 2020 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

Документът е приет с Решение № 437 на Министерския съвет от 12 юни 2015 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА 2015 - 2020 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020г.)  

План за изпълнение на стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 - 2020 г.

Документите са приети с Решение № 1039 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

План за изпълнение на стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2016 г.

Документът е приет с Решение № 199 на Министерския съвет от 24 март 2016 г.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011 - 2020 г.

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.

Документът е приет с Решение № 946 на Министерския съвет от 22 декември 2011 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 - 2020 г.

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България 2012 - 2020 г.

Документът е приет с Протокол № 39.26 на Министерския съвет от 17 октомври 2012 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2014 - 2020 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Приложение 1 към Стратегията за намаляване на риска от бедствия.

Приложение 2 към Стратегията за намаляване на риска от бедствия.

Документът е приет с Протокол № 15.19 на Министерския съвет от 16 април 2014 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2014 - 2018 г.

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Приложение 1 към Националната програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.

Приложение 2 към Националната програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.

Годишен план за 2016 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Документът е приет с Решение № 200 на Министерския съвет от 24 март 2016 г.

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Национален план за защита при бедствия.

Приложения към Националния план.

Документът е приет с Решение № 973 на Министерския съвет от 29 декември 2010 г.

Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море. 
Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море е част от Националния план за защита при бедствия.

Документът е приет с Решение № 868 на Министерския съвет от 01 декември 2011 г.

С Решение № 1004 на Министерския съвет от 12 декември 2012 г. към плана са добавени Част 1: Защита при земетресение и Част 2: Защита при наводнение.

Част 1: Защита при земетресение.

Част 2: Защита при наводнение.

Част 3: Външен авариен план на АЕЦ "Козлодуй"

С Решение № 767 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. към плана е добавена Част 3: Външен авариен план на АЕЦ "Козлодуй".

Решението е изменено с РМС № 509 от 17 юли 2014 г.

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В МВР 2016 - 2020 г.

Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016-2020 г.

План за превенция и противодействие на корупцията в Министерството на вътрешните работи за 2016 г.