Навигация

Нормативна уредба

Тарифи

 

Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (PDF - 2052k)