Навигация

Нормативна уредба

Проекти на нормативни актове

 

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

Дата на публикуване: 18.04.2017 г.

По проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 11.04.2017 г.

По проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 11.04.2017 г.

Дата на публикуване: 07.04.2017 г.

Дата на публикуване: 30.03.2017 г.

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 10.04.2017 г.

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 10.04.2017 г.

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.

В рамките на общественото обсъждане не са постъпили становища и предложения по проекта. На 16.05.2017 г. за повторно обществено обсъждане е публикуван преработен проект.

Дата на публикуване: 09.03.2017 г.

По проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 28.02.2017 г.

По проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 28.02.2017 г.

Дата на публикуване: 16.02.2017 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 02.03.2017 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване: 15.02.2017 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване: 15.02.2017 г.

Дата на публикуване: 23.01.2017 г.

Дата на публикуване: 23.01.2017 г.

Дата на публикуване: 17.01.2017 г.

Дата на публикуване: 13.01.2017 г.

По проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване:09.01.2017 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 23.01.2017 г.

Дата на публикуване:06.01.2017 г.

По проекта, в 30-девен срок от публикуването, не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 30.12.2016 г.
Дата на приключване
на обществената консултация: 13.01.2017 г.

 

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

По проекта в 30-дневен срок от публикуването не са получени бележки и предложения.

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Дата на публикуване: 28.12.2016 г.

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.

Дата на публикуване: 21.12.2016 г.

В 30-дневен срок от публикуването по проекта не са получени становища и предложения.

Дата на публикуване: 09.12.2016 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 23.12.2016 г. - в указания срок не са постъпили бележки и предложения

Дата на публикуване: 05.12.2016 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 19.12.2016 г. - в указания срок не са постъпили бележки и предложения

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 16.12.2016 г.

Дата на публикуване 28.11.2016 г.

В 30-дневен срок от публикуването по проекта не са получени становища и предложения.

Дата на публикуване 23.11.2016 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 07.12.2016 г. - в рамките на обществената консултация, в указания срок не са постъпили бележки и предложения

Дата на публикуване 21.11.2016 г.

Дата на приключване на обществената консултация: 05.12.2016 г.

Дата на публикуване 07.11.2016 г.


 

По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес [email protected]