Навигация

Нормативна уредба

Правилници

 

  • Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (PDF)

  • Правилник за издаване на българските лични документи (PDF)

  • Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (PDF - 515k)

  •  Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (PDF)

  • Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (PDF - 353k)

  • Правилник за прилагане на Указ №904 за борба с дребното хулиганство (PDF - 800k)